Хизматчиёни давлатӣ

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ

Қонуни мазкур асосҳои ташкилию ҳуқуқии хизмати давлатӣ, вазъи ҳуқуқӣ ва кафолатҳои иҷтимоии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд.


Қонунҳои дахлдор:


Бақайдгирии андозсупоранда дар портали хизматрасонии электронӣ:


Санадҳои зериқонунӣ: