Шакли эъломияҳо

Эъломияи электронӣ
Андози даромад ва андози иҷтимоӣ
Андози фоида
Андоз аз арзиши иловашуда
Аксизҳо
Андозҳо барои захирахои табиӣ
Андози ягона
Андози молу мулк
Андоз аз воситаҳои наклиёт
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард
Андоз аз фурӯш
Андози соддакардашуда
Андози бизнеси бозӣ